achtergrond


zakkedragersKorte inhoud

De brandersgeschiedenis gaat over de 17e, 18e en 19e eeuw van Schiedam. De leerlijn start in groep 5 met de fluisterboot en eindigt met groep 8 in het gemeentearchief. Elke instelling vertelt op het ontwikkelingsniveau van de leerling een stuk brandersgeschiedenis van de stad.
Omdat het elke keer een jaar geleden is dat de kinderen op bezoek waren bij een erfgoedinstelling, wordt iedere excursie voorbereid met een voorbereidingsles door de leerkracht. Vanaf groep 6 zit hier een kleine herhaling van het project van vorig jaar in. Zo bouwt het project voort op de al verworven kennis van de leerling en wordt die kennis ieder jaar een stukje uitgebreid. Indien gewenst kan de leerkracht naar eigen inzicht de voorbereidingsles uitbreiden of er een verwerkingsles aan koppelen.
Schiedam Brandersstad is een afgerond lespakket dat met input van de scholen is samengesteld. De scholen verzekeren zich vier jaar lang van op elkaar aansluitende, leuke, verantwoorde excursies op het gebied van de Schiedamse brandersgeschiedenis.

SchiedAMbassadeurs
Met dit lespakket erfgoededucatie worden leerlingen in 4 jaar echte ambassadeurs van Schiedam! Tijdens een feestelijke afsluitende bijeenkomst krijgen de kinderen een certificaat waaruit blijkt dat ze ambassadeurs zijn van Schiedam. Ze hebben voldoende kennis om familie en vrienden rond te leiden langs de historische hoogtepunten van Schiedam.