achtergrond


Erfgoededucatie in Schiedam

Erfgoededucatie versterkt het cultureel en historisch besef van leerlingen aan de hand van materiƫle en immateriƫle sporen om hen heen. De leerlijn erfgoededucatie stelt leerlingen in staat om op passieve en actieve manier naar erfgoed te kijken. Ze leren erfgoed in relatie tot zichzelf, heden en toekomst te zien en kunnen erfgoed uit hun eigen omgeving in een cultuurhistorische context plaatsen.
Leest u hier de volledige beschrijving

Kerndoelen

In de onderstaande documenten leest u aan welke kerndoelen wordt gewerkt met onze doorlopende leerlijn erfgoededucatie Schiedam Brandersstad.

Kerndoelen

Raamwerk doorlopende leerlijn erfgoededucatie groep 5/6

Raamwerk competenties doorlopende leerlijn erfgoededucatie groep 7/8